Statut

Rozdział I Postanowienia ogólne  § 1 Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne „Iskierka” § 2 Adres przedszkola: 30-080 Kraków, ul. Leopolda Staffa 6 § 3 Osoba prowadząca: Małgorzata Pyżyk, zam. 32-080 Zabierzów, ul. Śląska 334 C W dalszej części statutu Przedszkole Niepubliczne „Iskierka” zwane jest „przedszkolem”, a Małgorzata Pyżyk zwana jest „prowadzącym przedszkole”.  § 4 Nadzór[…]