Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się 1 października i trwają do końca czerwca. Wchodzą w skład oferty edukacyjnej naszego przedszkola i nie są dodatkowo płatne. Podzielone są one na zajęcia podstawowe oraz warsztatowe. ZAJĘCIA PODSTAWOWE To zajęcia obowiązkowe dla wszystkich przedszkolaków. Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, z całą grupą, lub z podziałem na grupy w[…]

Realizowane programy

Realizowane programy: I. ,,Dziecko w swoim żywiole” – program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – autorstwa: Anny  Pawłowskiej-Niedbały, Doroty  Kucharskiej, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos (Wydawnictwo Nowa Era) Jest to nowoczesny program wychowania przedszkolnego. Proponuje on nowy sposób organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły:   Ziemia Ogień Woda Powietrze   Pozwala to wyjść poza schemat[…]

Innowacje

W naszym przedszkolu wykorzystujemy w pracy z dziećmi nowoczesne metody i formy nauczania i wychowania. Metoda Weroniki Sherborne Znana jest pod nazwą Ruchu Rozwijającego. Wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Jej genialność polega na prostocie i naturalności. Ćwiczenia tej metody mają na celu stworzenia dziecku okazji do poznania własnego ciała,[…]

Kontakty z rodzicami

Przedszkole zapewnia Państwu bogatą ofertę kontaktów z rodzicami. Kontakty indywidualne to najczęstsza forma komunikowania się nauczycielek z rodzicami. Powinny one przebiegać w odpowiednim czasie, by uniknąć przypadkowości, chaotyczności, ubóstwa treści komunikacyjnych. Wobec czego na dłuższe rozmowy przeznaczone są dni otwarte, które nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają podczas pierwszego zebrania grupowego. Zajęcia otwarte to doskonałe uzupełnienie[…]