Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe rozpoczynają się 1 października i trwają do końca czerwca.
Wchodzą w skład oferty edukacyjnej naszego przedszkola i nie są dodatkowo płatne.

Podzielone są one na zajęcia podstawowe oraz warsztatowe.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE

To zajęcia obowiązkowe dla wszystkich przedszkolaków.

Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, z całą grupą, lub z podziałem na grupy w obecności nauczyciela wychowawcy.

Zajęcia dodatkowe podstawowe to:

dla wszystkich grup wiekowych
– język angielski
– rytmika
– religia
– taniec

dla grup starszych
– gimnastyka korekcyjna
– taniec współczesny
– gimnastyka ogólnorozwojowa w Klubie Sportowym „TS Wisła”
– piłka nożna w Klubie Sportowym „TS Wisła” (dla zerówki)

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
O możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach warsztatowych decydują nauczyciele -wychowawcy, kierując się dojrzałością dziecka do wybranych zajęć.

Prowadzone są przez nauczycieli naszego przedszkola.

Grupy na zajęciach warsztatowych mogą być zróżnicowane wiekowo i w zależności od ilości dzieci podzielone na grupy 3,4 – latków i 5,6-latków.

 

Zajęcia dodatkowe warsztatowe to:

– warsztaty plastyczne
– warsztaty muzyczne
– warsztaty teatralne

 

ZAJĘCIA DODATKOWE (płatne)

– judo
– szachy
– robotyka