Innowacje

W naszym przedszkolu wykorzystujemy w pracy z dziećmi nowoczesne metody i formy nauczania i wychowania.

Metoda Weroniki Sherborne
Znana jest pod nazwą Ruchu Rozwijającego. Wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Jej genialność polega na prostocie i naturalności.
Ćwiczenia tej metody mają na celu stworzenia dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.
Podczas ćwiczeń dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje i przestaje ona być dla niego groźna.
Jest więc bardziej aktywne, przejawia inicjatywę, staje się twórcze.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Założeniem Metody Dobrego Startu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania. Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, dotyka, słucha, rysuje, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. Celem metody jest również kształtowanie lateralizacji – ustalenie ręki dominującej oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ćwiczenia MDS są wzkazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania.

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg prof. Jagody Cieszyńskiej
Jest to metoda sylabowa z elementami czytania globalnego. Oparta na wspomaganiu pracy lewej półkuli mózgowej oraz wykorzystaniu symultanicznych zdolności prawej półkuli. Poszczególne głoski wprowadzane są w sylabach, a nie w izolacji – nie uczymy głoskowania (nie podajemy dziecku nazw liter). Praca opiera się na trzech zasadach: powtarzanie, rozumienie (rozpoznawanie), nazywanie (odczytywanie). W metodzie tej ćwiczenia ogólnorozwojowe są stałym elementem. Przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania.

Pedagogika Zabawy
Nazwa „pedagogika zabawy” nie dotyczy dyscypliny nauk pedagogicznych, jest głęboko przemyślaną i dostarczającą wielu przeżyć metodą prowadzenia pracy życia w grupie.
W praktyce oznacza to:
– radość, zadowolenie ze wspólnego odkrywania i przeżywania pewnych treści,
– wykorzystania zabaw do odkrywania swoich indywidualnych możliwości,
– korzystanie podczas zabawy ze wszystkich zmysłów,
– umiejętność analizowania własnych przeżyć oraz wczuwania się w przeżycia innych.
Wszelkie „zabawowe impulsy”: ruch, taniec, muzykowanie, gra pantomimiczna, działania plastyczne, pełnią rolę stymulującą wspólną pracę grupową. Bawienie się oznacza przede wszystkim rozwijanie aktywności i zaangażowanie się. W efekcie daje skuteczne formy integracji i komunikacji w grupie. Pomaga budować atmosferę życzliwości, swobody. Sprzyja szybszemu, głębszemu poznaniu się i niewątpliwie – jest nośnikiem cennych wartości związanych z procesem wychowania.

Nauka czytania metodą Ireny Majchrzak
Wprowadzenie dzieci w świat pisma rozpoczyna się w najmłodszej grupie przedszkolnej.
Odbywa się w trakcie zabaw i opiera na odpoznawaniu napisów globalnych, jakimi w pierwszej fazie są wizytówki dzieci.
Jest to ciągła i systematyczna praca, która w efekcie daje rewelacyjne wyniki.

Dziecięca matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Przygotowanie do nauki matematyki wspieramy elementami programu
prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
Szczególną zaletą tej propozycji jest uwzględnienie emocji dzieci.
Dziecko w toku zajęć doskonali umiejętności matematyczne, uczy się pokonywać trudności, rozwija mowę i myślenie, potrafi przez dłuższy czas koncentrować się na zadaniu wymagającym wysiłku intelektualnego, a przede wszystkim wzbogaca swoje przeżycia.