a

Rekrutacja

Zapisy do przedszkola rozpoczynają się od 1 października dwa lata wcześniej.     Dziecko można zapisać telefonicznie lub osobiście.    Wpisanie dziecka na listę nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola, gdyż pierwszeństwo mają:         dziecko uczęszczające do przedszkola i jego rodzeństwo         dzieci korzystające z całodziennej opieki (rodziców pracujących)         dzieci rodziców samotnie wychowujących        […]