Slajd1

Zebranie

Rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola „Iskierka” od września 2020 r., serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się: 18.06.2020 r. o godz. 16.30 dla Rodziców, którzy zapisali swoje dziecko po raz pierwszy do naszego przedszkola i zostali poinformowani o spotkaniu telefonicznie 25.06.2020 r. o godz. 16.30 dla Rodziców dzieci, których rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza już[…]

a

Rekrutacja

Zapisy do przedszkola rozpoczynają się od 1 października dwa lata wcześniej.     Dziecko można zapisać telefonicznie lub osobiście.    Wpisanie dziecka na listę nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola, gdyż pierwszeństwo mają:         dziecko uczęszczające do przedszkola i jego rodzeństwo         dzieci korzystające z całodziennej opieki (rodziców pracujących)         dzieci rodziców samotnie wychowujących        […]