Procedury

1.PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI   PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ISKIERKA”   Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003r. poz. 69, Dz. U. nr 139 z 2009r., Dz. U. nr 215 z[…]

PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6, poz.69 ze zm.). Statut Przedszkola „Iskierka”. W przypadku wyjścia dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel wpisuje do zeszytu spacerów termin[…]

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6, poz.69 ze zm.). Statut Przedszkola „Iskierka”. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do[…]

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6, poz.69 ze zm.). Statut Przedszkola „Iskierka”. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 – 3:30; ewentualne spóźnienia[…]

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA”

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA” Podstawa prawna: Statut Przedszkola „Iskierka” Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Konwencja z 20 listopada 1989r.o prawach dziecka (Dz.U.1991 nr 120, poz.526 ze zmianami). Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (test jedn.: Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.). Dyrektor[…]