Procedury

Drodzy Rodzice, poniżej udostępniamy aktualny Statut przedszkola. Statut – kliknij

...

Drodzy Rodzice, Na wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia ogłosił, że od poniedziałku 29 marca przez okres 2 tygodni zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników ...

Informacje i zalecenia dla rodziców, których dzieci wracają do przedszkola w oparciu o wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w Przedszkolu Niepublicznym „Iskierka” w Krakowie 1.Od dnia 18 maja ...

1.PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „ISKIERKA”   Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w ...

PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych ...

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych ...

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA” Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i ...

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI W PRZEDSZKOLU „ISKIERKA” Podstawa prawna: Statut Przedszkola „Iskierka” Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Konwencja z 20 listopada 1989r.o prawach dziecka (Dz.U.1991 nr ...