21 marca – Światowy Dzień Lasu

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny ale także Światowy Dzień Lasu. Z tej okazji wszyscy witaliśmy nadchodzącą wiosnę, rozmawialiśmy na temat lasu i jego znaczenia w życiu zwierząt, roślin i ludzi. Poznaliśmy zagrożenia, które prowadzą do degradacji środowiska leśnego. Świadomość naszych przedszkolaków na temat znaczenia lasu, jego pielęgnacji i ochrony jest coraz większa! Na koniec każda z grup wykonała przepiękną pracę plastyczną. Wszystkie prace zostały wystawione przed wejściem do przedszkola, gdzie mogliśmy je podziwiać.

Grupa IV podczas pracy:

Dzien Lasu

Dzien Lasu

Dzien Lasu

Gotowe prace plastyczne:

Dzien Lasu

Dzien Lasu

Dzien Lasu

Dzien Lasu

Udostępnij