Adopcja ocelota – dziękujemy za udział w akcji!

DRODZY RODZICE I PRZEDSZKOLAKI! 

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowy, aktywny udział w prowadzonej przez nasze przedszkole akcji 

 ADOPCJI OCELOTA  

Z KRAKOWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. 

Dzięki złotówkom przynoszonym przez dzieci,  

zebraną przez każdą z grup kwotę, przekazujemy co miesiąc na rzecz  

naszego podopiecznego z ZOO. 

Mamy nadzieję, że pomimo podniesionej kwoty sponsoringu, w dalszym ciągu uda nam się zapewnić kompleksową opiekę naszemu pupilowi – OCELOTOWI. 

 

Pamiętajmy! Każda złotówka się liczy! 

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY! 

Pomagamy ocelotowi

Pomagamy ocelotowi

Udostępnij