Godziny otwarcia i dyżury

GODZINY OTWARCIA

Przedszkole pracuje  od 6.00 do 18.00 (istnieje możliwość zmiany godzin pracy przedszkola w zależności od potrzeb rodziców).

DYŻURY

Przedszkole pełni dyżury w okresie:

  • ferii zimowych
  • między świętami Bożego Narodzenia
  • piątek po święcie Bożego Ciała
  • w przeddzień lub po świętach: Wszystkich Świętych, Święcie Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3 maja itp.

Istnieje możliwość pracy w soboty, oraz w okresie wakacji w miarę potrzeb i oczekiwań rodziców, za dodatkową odpłatnością skalkulowaną w zależności od ilości dzieci.

Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

 

PRZERWY

Przedszkole funkcjonuje od 01 września do 30 czerwca z przerwami:

– 24.XII- 26.XII – Boże Narodzenie
– 05.04- 06.04 – Wielkanoc

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych, oraz Wigilii Bożego Narodzenia.

Udostępnij