KONKURS: GODŁO POLSKI – ORZEŁ BIAŁY.

„Kto śmiało patrzy w słońce,

spojrzeniem jasnym, czystym

 i krąży ponad Polską?

To orzeł, ptak ojczysty.

Przez cały bieg historii, wciąż biały i dostojny,

na rozpostartych skrzydłach, zwycięski i spokojny.

To ptak co nigdy nie śpi

i oczy ma otwarte,

bo nad Ojczyzną naszą szlachetną pełni wartę.”

                                                                               s.Adriana Anna Miś CSS

 

Godło to jeden z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów

współczesnych. Rozwijając zainteresowanie dzieci znaczeniem symboliki godła polskiego,

zaprosiliśmy wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami, do udziału w konkursie na wykonanie

w dowolnej technice plastycznej

GODŁA POLSKI – ORŁA BIAŁEGO W KORONIE.

W konkursie bierze udział 29 pięknych prac wykonanych przez dzieci samodzielnie

 i przy pomocy rodziców. Godła wyeksponowane są na wystawie

w holu głównym naszego przedszkola.

Do dnia 30 kwietnia prosimy oddać głos na najciekawszą Państwa zdaniem pracę.

1

3

Na uczestników konkursu czekają nagrody!

Udostępnij