Opieka

OPIEKA

 • Pedagogiczna
  Przedszkole „Iskierka” dba o wysoki poziom edukacji.
  Posiadamy kadrę przygotowaną do pracy z dziećmi.
  Nauczyciele mają wyższe wykształcenie pedagogiczne, niektórzy ukończone studia podyplomowe.
  Na każdej grupie pracują również osoby wspomagające nauczycieli, które wspólnie z nimi czuwają nad bezpieczeństwem dzieci.

 

 • Psychologiczna
  Wszystkie dzieci są pod opieką psychologiczną. Psycholog dziecięcy z wieloletnią praktyką pełni dyżury w określone dni tygodnia. Obserwuje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych. Prowadzi konsultacje z rodzicami , testy i badania psychologiczne.

 

 • Logopedyczna
  Nauczyciele-wychowawcy podczas zajęć edukacyjnych prowadzą z dziećmi ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek, wykonują ćwiczenia oddechowe.
  Dzieci z problemami logopedycznymi, w zależności od decyzji rodziców, objęte są opieką logopedyczną. Logopeda przedszkolny przeprowadza badania dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy oraz prowadzi indywidualną terapię.

 

 • Medyczna
  Lekarz pediatra udziela bezpłatnych konsultacji rodzicom i dzieciom w wyznaczone dni tygodnia. Przeprowadza również badania profilaktyczne. Przez cały tydzień stałej pomocy medycznej udziela dzieciom dyplomowana pielęgniarka.

Udostępnij