Organizacja dnia

ORGANIZACJA DNIA:

I część dnia 7.00 – 8.30

 • zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • zabawy tematyczne;
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe;
 • czynności samoobsługowe, porządkowe, organizacyjne;
 • przygotowanie do śniadania

8.30 śniadanie

 

II część dnia 9.00 – 12.30
– zabawy i zajęcia realizowane wg wybranego programu i organizowane przez nauczyciela z całą grupą, mające na celu wspomaganie dzieci w ich wszechstronnym rozwoju, zmierzając w kierunku:

 • budowania systemu wartości;
 • kształtowania odporności emocjonalnej;
 • budowania wiedzy o otaczającym świecie społecznym, przyrodniczym
  i technicznym;
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, śpiew, taniec oraz różne formy plastyczne;
 • troski o zdrowie i bezpieczeństwo;
 • kształtowanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do podjęcia nauki
  w szkole.

10.00 drugie śniadanie
– zabawy i zajęcia realizowane wg programów osób prowadzących, wynikających z oferty edukacyjnych przedszkola ( rytmika, język angielski, religia, gimnastyka);
– zabawy na wolnym powietrzu: spacery, wycieczki, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze itp.;

12.30 obiad

 

III część dnia 13.00 – 15.00
– dzieci 3 i 4-letnie- odpoczynek po obiedzie (leżakowanie);
– dzieci starsze:

 • zabawy i zajęcia relaksacyjne;
 • zabawy dydaktyczne z całą grupą oraz w małych zespołach;
 • praca z dziećmi o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • zabawy dowolne;

14.30 podwieczorek

IV część dnia 15.00 – 18.00
– zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela;
– zabawy na wolnym powietrzu;
– zabawy wspierające ciekawość i aktywność oraz rozwijanie uzdolnień dzieci;

Udostępnij