Wieczór patriotyczny

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie.  Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej.

W praktyce „wychowanie patriotyczne” w naszym przedszkolu oznacza, że przedszkolaki poznają swoje miejsce zamieszkania, miasto, godło i barwy narodowe, herb stolicy, hymn narodowy oraz polskie legendy, tańce narodowe, zabawy i śpiewanki które znali już babcie i dziadkowie.
20Poznają sławnych Polaków którzy wnieśli ogromny wkład w światową kulturę i naukę.

Święto Niepodległości 6-latki uczciły Wieczorem Patriotycznym na który zaprosiły rodziców i bliskich. Przedszkolaki deklamowały wiersze, śpiewały piosenki i pieśni mówiące o historii naszej Ojczyzny, jej pięknie i dumie z tego, że jesteśmy Polakami. Po występie który został nagrodzony gromkimi brawami wszyscy zjedli pyszną, wojskową grochówkę – bo nasza ojczysta kuchnia także jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

 

 

zdjecie1 zdjecie2 zdjecie3 zdjecie4 zdjecie5 zdjecie6 zdjecie7 zdjecie8

 

  

Udostępnij