Zajęcia otwarte Metodą Dobrego Startu

„Dwa malutkie misie, chcą potańczyć dzisiaj…” – to piosenka, która towarzyszyła dzieciom i rodzicom z grupy III podczas zajęć otwartych w dniu 26.11.2014. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w trakcie pracy Metodą Dobrego Startu.

W Polsce Metoda Dobrego Startu adaptowana została przez panią dr hab. Martę Bogdanowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego i do dziś ma szerokie zastosowanie
w rehabilitacji i profilaktyce niepowodzeń szkolnych. Jest zalecana na każdym etapie edukacji zarówno przedszkolnej jak i szkolnej.

Metoda Dobrego Startu jest tą, która rozwija, usprawnia i kształci wszechstronnie.

Podczas zajęć dzieci łączyły różne rodzaje aktywności śpiew, dotyk, słuchanie, rysunek i pisanie. Wykonywały ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. Ta swoista integracja wzrokowo-słuchowo-dotykowo-ruchowa jest niezbędna do prawidłowego opanowania umiejętności czytania i pisania. Rozwija ona u dzieci zdolności koncentracji i słuchania, wyobraźnię i możliwości twórcze, a także umiejętności ekspresji i improwizacji, uczy bycia w grupie oraz integracji z grupą.

Udostępnij