Dzień Niepodległości

 

….Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna,
językiem mym piękna polszczyzna.
Polska ziemia wzdłuż i w szerz,
najpiękniejsza dla mnie jest,
zawsze będę mieszkać tutaj…
                                                                                                                

 

17 listopada 2015r. uroczyście świętowaliśmy w „Iskierce” dzień Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Pięciolatki z grupy VI  przystrojone w biało-czerwone kotyliony wystąpiły przed rodzicami z montażem słowno-muzycznym. Wierszem i piosenką dzieci oddały, hołd żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość , szacunek symbolom narodowym  oraz dały wyraz miłości do Ojczyzny. W ustach kolejnego pokolenia uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo znane, lecz wymowne: ,,Kto ty jesteś? Polak mały’’. Nie zabrakło również pieśni patriotycznych : „Marsz Pierwszej Brygady”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani pod okienko” , które wywołały wiele emocji na widowni. Ciekawa scenografia przypominająca, iż wszyscy jesteśmy Polakami, flagi, odświętne stroje oraz odśpiewany we właściwej postawie hymn państwowy, to wszystko stworzyło niecodzienną atmosferę spotkania.  Przedszkolaki udowodniły, że posiadają ogromną wiedzę o Polsce i zdały swój pierwszy egzamin z historii.

Dzień później dzieci wystąpiły w Muzeum Armii krajowej, gdzie spotkały się  z kombatantami – żołnierzami Armii Krajowej. W  pełnej powagi i uniesień atmosferze wiersze i pieśni patriotyczne nabrały jeszcze bardziej uroczystego i wzniosłego charakteru,  a w  oczach żołnierzy często pojawiały się łzy wzruszenia. Po występnie ,przedszkolaki oraz nauczyciele wraz z panią dyrektor wysłuchały wielu słów, podziękowania, uznania i pochwały za  budzenie u dzieci  miłości do Ojczyzny i  kształtowanie już w tak młodym wieku poczucia tożsamości narodowej.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości na stałe są wpisane w kalendarz imprez i uroczystości w naszym przedszkolu. Z pewnością przyniosą one w przyszłości efekty w postaci ukształtowanej postawy patriotycznej oraz poczucia przynależności narodowej.

Wierzymy, że z naszych przedszkolaków wyrosną dojrzali Polacy.

zdjecie1 zdjecie2

 

Udostępnij