Kontakty z rodzicami

Przedszkole zapewnia Państwu bogatą ofertę kontaktów z rodzicami.

Kontakty indywidualne
to najczęstsza forma komunikowania się nauczycielek z rodzicami.
Powinny one przebiegać w odpowiednim czasie, by uniknąć przypadkowości, chaotyczności, ubóstwa treści komunikacyjnych.
Wobec czego na dłuższe rozmowy przeznaczone są dni otwarte, które nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają podczas pierwszego zebrania grupowego.

Zajęcia otwarte
to doskonałe uzupełnienie informacji Rodzica o dziecku.
Dzięki nim rodzice mogą w bezpośredni sposób poznać wypełniane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy. To dobry sposób na zobaczenie własnego dziecka wśród rówieśników, ocenienie jego wiadomości i umiejętności. Bezpośredniego uczestnictwa i doświadczania tego co robi i jak robi dziecko, nie zastąpi najpełniejsza informacja nauczyciela.

Kącik dla rodziców
spełnia rolę informacyjną. Znajdują się w nim artykuły o tematyce pedagogicznej lub psychologicznej, regulamin przedszkola, rozkład dnia w przedszkolu, informacje o zajęciach dodatkowych, jadłospis.

Udostępnij