Przedszkolak w świecie emocji

„Dzieci myślą sercem,
nie rozumem,
dlatego nieraz jest nam tak trudno
odnaleźć wspólny język z nimi”.

                                                          Iwan Dracz

 

  Wprowadzenie dziecka w świat emocji i ułatwienie mu poruszania się w tej sferze  stanowi według nas podstawę do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie czyli uspołeczniania.
W dniach 18 do 21 kwietnia dzieci uczestniczyły  w ogólno-przedszkolnym projekcie edukacyjnym: „Przedszkolak w świecie emocji.”  Ponieważ swobodne poruszanie się w świecie emocji jest ważne dla dzieci w każdym wieku, objęłyśmy nim również dzieci z najmłodszych grup.
Podczas trwania kolejnych zajęć o tematyce:

  • „Co mnie cieszy, raduje?”
  • „Co mnie smuci, martwi?”
  • „Co mnie złości i co wtedy robię?”
  • „Czego się boję?”

zwróciłyśmy szczególną uwagę na:
– kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć,
– skierowanie uwagi dzieci na istnienie różnych stanów emocjonalnych i ich nazywanie,
– kształtowanie odporności emocjonalnej,
– uwrażliwianie na sygnały mowy werbalnej i niewerbalnej,
– kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania,
– wdrażanie do pozytywnych kontaktów w grupie,
– podkreślanie jak ważne jest to, aby grupę łączyła pozytywna więź,
– kształtowanie świadomości dzieci i rozumienia, że tworzymy jedną społeczność.

Chociaż temat wydawał się trudny, dzieci poradziły sobie znakomicie. Swoje emocje przedstawiły w formie prac plastycznych, które ubarwiły hol przedszkola i wzbudziły zaciekawienie u rodziców.

zdjecie2 zdjecie1 zdjecie3 zdjecie4 zdjecie5 zdjecie6 zdjecie7 zdjecie8 zdjecie9 zdjecie10 zdjecie11 zdjecie12 zdjecie13 zdjecie14 zdjecie16

 

Udostępnij