Przedszkolaki w szkole

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest przełomowym momentem w życiu dziecka. Z jednej strony szkoła fascynuje, wzbudza ciekawość, jest miejscem atrakcyjnym, z drugiej jednak strony może być przyczyną niepokoju, a nawet stresu związanego z podjęciem nowych obowiązków. Dziecko bowiem musi swoje dotychczasowe życie w przedszkolu, pełne zabawy i zabawek, zamienić na pracę i obowiązki szkolne. Przejście z przedszkola do szkoły jest dla dziecka bardzo ważnym krokiem, to pokonanie pierwszego progu edukacyjnego. Dla niektórych przekroczenie tego progu jest niełatwe, stanowi barierę,  a pokonanie jej  wymaga wiele wysiłku.

W celu złagodzenia tej bariery i stworzenia lepszych warunków do adaptacji  realizujemy program współpracy naszej placówki  z pobliskimi szkołami podstawowymi pod hasłem: „Przedszkolak u progu szkoły”. Chcąc jak najlepiej przygotować nasze przedszkolaki do podjęcia nauki w szkole i przekroczenia progu szkolnego  jak co roku wybraliśmy się do pobliskich szkół podstawowych, w których dzieci zwiedzały pomieszczenia szkolne, sale lekcyjne, wzięły udział w turnieju sportowym, lekcjach nauczania zintegrowanego, obejrzały przedstawienia przygotowane przez uczniów klas trzecich oraz poznały przyszłych wychowawców . Przyjazny klimat i poczucie bezpieczeństwa w murach szkolnych, obserwacja życia szkoły, możliwość nawiązania kontaktów interpersonalnych z uczniami, pozwoliły na przełamanie niepewności i stały się źródłem radości dla dzieci z naszego przedszkola.

„…Jestem już taki silny, że mógłbym podnieść świat.
I jestem bardzo duży, bo kończę niedługo  6 lat !
I tyle mam wiadomości, i taki jestem wesoły,
Że chciałbym jak najprędzej, pójść do prawdziwej szkoły…”

Mamy nadzieję, że podjęte wspólnie ze szkołą działania, umożliwią kształtowanie pozytywnego nastawienia przedszkolaków do przyszłych obowiązków szkolnych i zapewnią dzieciom harmonijne, płynne i bezstresowe przejście z sali przedszkolnej do szkolnej ławki.

 

 

zdjecie1 zdjecie2 zdjecie3 zdjecie4 zdjecie5 zdjecie6 zdjecie7 zdjecie8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjecie1 zdjecie2 zdjecie3 zdjecie4 zdjecie5 zdjecie6 zdjecie7 zdjecie8 zdjecie9 zdjecie10 zdjecie11 zdjecie12 zdjecie13 zdjecie14 zdjecie15 zdjecie16

Udostępnij